Water is a base of life! Charge your body

by pure water for a healthy life!

Voda jako základ živého organizmu 

V kterékoli literatuře zabývající se fyziologii živých organismů a člověka se uvádí v procentním poměru k celému organizmu, kolik je v těchto orgánech, strukturách živého organismu, obsaženo vody.

Hlavní část vody uvnitř organizmu je vázaná voda, která je soustředěna uvnitř buněk (asi 70 %), a zbytek (30 %) vody je mimobuněčná voda. Z této mimobuněčné vody představuje 7 % krev a krevní lymfa (filtrát), a zbytek omývá buňky v organizmu. To je mezitkáňová neboli volná voda organizmu.

Řada orgánů lidského organizmu obsahuje poměrně velké množství vody. Je to mozek, reprodukční buňky, kůže, játra ad. Lidské embryo se z 97 % skládá z vody a u novorozenců její objem představuje 77 % hmotnosti, s věkem se množství vody v organizmu neustále snižuje až na 60-50 %. Tibetská medicína dává do přímé souvislosti duševní schopnosti člověka s množstvím vody a tvarem lebky.

Voda lidského mozku je vázaná voda se speciální strukturou. V případě, že se do této vody dostane byť minimální, avšak pro lidský organizmus cizorodé množství látky, dochází ke zlomu, k poruše duševního stavu člověka. Příkladem takových látek jsou alkohol, nikotin, drogy, toxické a jiné škodlivé látky, afrodiziaka, včetně dopingových prostředků. Lidský organizmus rychle pociťuje porušení vodní bilance. Ztráta vlhkosti asi 6-8 % tělesné hmotnosti způsobuje závažné stavy blízké mdlobám. Pokud ztráta vody dosahuje 10-12 %, může dojít k selhání srdce.

Při narození obsahuje organizmus člověka určitý poměr vázané, intracelulární vody vůči volné, extracelulární vodě. Tento poměr dvou vod v organizmu musí být v průběhu lidského života trvale udržován. Disymetrie vody u novorozence je velmi vysoká a dosahuje 144 a více jednotek Diss. Nicméně, během svého života člověk „ztrácí“ vodu a k stáru mu „zůstává“ jen 60-50 % vody… Organizmus přitom zůstává symetrickým a izotropním. Na nepřetržitém udržování vodní homeostázy (množství vody) je závislé lidské zdraví a dlouhověkost. Aby byl v organizmu zachován normální poměr různých druhů vod, musí člověk pít kvalitní vysoce pitnou vodu, která svými strukturálními a biofyzikálními vlastnostmi maximálně odpovídá vlastnostem vnitrobuněčné vody organizmu. V přírodě je takové pitné vody stále méně a méně. Z toho tedy vyplývá, že pro lidský život je nutná nejen čistá pitná voda, ošetřená nebo vysokohorská pitná voda, ale je nutná pitná voda, která má určitou strukturní uspořádání a která má přírodní bioenergetiku, tzv. „živá voda“. Voda v organizmu má tři stavy: volná, fraktální a krystalická (aut.). Ale všechny přitom mají různé koeficienty disymetrie. Pouze taková disymetrická pitná voda při jejím systematickém užívání člověkem je schopna v organizmu udržovat stálost poměru fraktální a krystalické vody vůči vodě volné.

Obezita, deprese a rakovina, to jsou tři slova, kterými lékaři popisují proces trvalé neúmyslné dehydratace. Pod pojmem „dehydratace“ se rozumí nejen nedostatek vody v mozkových buňkách, ale také nedostatek surovin, což může organizmu způsobit nemoc.

Jakou pitnou vodu člověk potřebuje?

Zformulujme si základní chemická, mikrobiologická a fyzikální kritéria, která musí být splňovat pitná voda, kterou člověk potřebuje k udržení zdraví svého organizmu.

  1. Pitná voda by měla obsahovat všechny potřebné mikro- a makroelementy, které jsou pro člověka nezbytné pro normální fungování jeho organizmu, a které člověk přijímá s pitnou vodou. Měla by to být přírodní, povrchová, tekoucí voda, která má svou vlastní přírodní bioenergetiku, definovanou jejími přírodními vlastnostmi. Musí mít nejvyšší kritérium strukturního uspořádání, jedná se o fraktální, disymetrickou pitnou vodu.

  2. Voda by měla být přírodní, biologicky dostupná, dobře stravitelná, měla by mít maximální schopnost průniku skrz membrány buněk organizmu, měla by mít základní fyzikální a fyziologické vlastnosti srovnatelné s intracelulární vodou. Například, kohoutková voda má povrchové napětí 73 din/cm, a intracelulární voda má povrchové napětí okolo 43 din/cm. Všechny druhy vody, ať již kohoutková nebo balená, jsou vody symetrické. Buňka vyžaduje velké množství energie k překonání povrchového napětí vody a k disymetrizaci molekul vody.

  3. Pitná voda by přitom neměla být tvrdá. Obsah Ca++ by měl být v rozmezí 10-20 mg/l. Vzhledem k neustálému znečištění lidského organizmu různými ekologickými toxiny, je pro náš organizmus přijatelnější strukturovaná, alkalická voda (pH 8,0-9,0). Právě tato alkalická, avšak strukturně uspořádaná pitná voda, bude lépe udržovat acidobazickou rovnováhu tělních tekutin, které většinou mívají mírně zásaditou reakci.

  4. Tato důležitá vlastnost pitné vody, jakou je oxidačně-redukční potenciál vody, musí odpovídat oxidačně-redukčnímu potenciálu intercelulární tekutiny. Tato hodnota je v rozmezí od -100 až do -200 mV (milivoltů). V tomto případě organizmus nemusí přicházet o dodatečnou energii na vyrovnávání oxidačně-redukčního potenciálu. Je toho možné dosáhnout i vně organizmu s pomocí disymetrátoru vody, neboť redox potenciál vody závisí také na koeficientu disymetrie pitné vody.

  5. Pitná voda by neměla obsahovat žádné negativní, pro lidský organizmus nepříznivé informace.

  6. Voda z ledovců Islandu má redox potenciál (-200 mV) a pH 8,5, rovněž má i vysoký koeficient disymetrie až 16 Diss. Tyto údaje svědčí o tom, že v dávných dobách voda a její disymetrie a anizotropie byly velmi vysoké, a to bylo impulzem pro vznik organických forem života na Zemi. Moderní životní prostředí je stále více a více symetrické a izotropní, což vede k degeneraci všech druhů živých organismů. V moderních podmínkách je spontánní vznik života na Zemi právě za těchto podmínek nemožný.

Kdokoli si může vytvořit svou vlastní vysoce kvalitní pitnou vodu z vody z přírodních zdrojů nebo kohoutkové vody, která odpovídá normám pro pitnou vodu a učinit z takové vody disymetrickou pitnou vodu. Při pokojové teplotě si disymetrická voda udrží své vlastnosti po dobu tří dnů.

Člověk musí vždy na paměti, že pro jeho zdraví je nezbytná pouze vysoce kvalitní, strukturně uspořádaná přírodní pitná voda.

Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) více než 80 % všech zdravotních problémů člověka závisí na kvalitě pitné vody. Člověk nemůže být zdravý, jestliže pije nekvalitní pitnou vodu. Zde můžeme také doplnit i ten fakt, že trvalé (!!!) a pravidelné (!!!) pití pitné vody v množství minimálně 250-300 ml, podle normy 30 ml na 1 kg tělesné hmotnosti po dobu tří-čtyř měsíců pomůže se zbavit nebo stabilizovat mnoho chronických onemocnění bez použití léků a dalších pomocných metod léčby. Pití této disymetrické vody tento proces urychlí až několikanásobně.

 

Autor a vynálezce: MUDr. Prof. Kutušov M. V.

Číst jiné články autora (www.kutushov.com)

©2019 DISSA.INFO | DISSA.EU | DISSA.ORG | SUPPORT BY FREENIXI