The chemical difference between dissymmetric water and normal kind of water, you can see the advanced explanation of it in an analysis table.

Effects of  Applicator DISSA


 

Provedená chemická analýza, potvrzující účinek
aplikátoru DISSA na vodu.

Aby bylo možné vizuálně ukázat účinek aplikátoru DISSA na vodu, byla provedena laboratorní studie chemického složení 3 vzorků pitné vody. Rozpustil obyčejnou vodu z kohoutku. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky této studie.

V prvním sloupci jsou pro jasnost uvedeny indikátory balené vody pro novorozence. Tato balená voda se prodává v každém supermarketů.

Ve druhém sloupci je voda z městského vodovodu jednoduchá.

Ve třetím sloupci je stejná jednoduchá voda z městského vodovodu, ale po aplikaci aplikátoru DISSA.

Tabulka jasně ukazuje, že pod vlivem aplikátoru Dissa na obyčejnou vodu z městského vodovodu se její chemické parametry obrovsky změnily.

V tomto případě neprovádíme zkoumání vlivu aplikátoru DISSA na informace a další čištění vody.

Chemická analýza vody: 13.1.2016

Dusitany – dusitany se obvykle vyskytují ve vodě, kde je nedostatek kyslíku jako produkt redukce dusičnanů. Tato chemická reakce může být významně urychlena přítomnosti zinku, mědi nebo i železa. To jsou kovy, ze kterých může být vyroben rozvod nebo čerpání vody. Z tohoto hlediska je proto důležité vždy řádně odpustit dostatečný objem vody před jejím použitím nebo před odběrem vzorku. Dusitany způsobují zdravotní riziko. Spočívá v tom, že se mohou v trávicím traktu proměňovat na tzv. nitrosaminy a alimentární methemoglobinemii, které jsou podezřelé z karcinogenního účinku.

            - určují stav kvality vody, nelze upravit

Dusičnany – v malém množství jsou dusičnany takřka všudypřítomné na Zemi. Bohužel, vlivem hnojení ledkovými hnojivy, únikem odpadních vod ze žump či septiků, statkových hnojiv atd. se dusičnany staly v současné době vážnou hrozbou všech studní a vrtů. Dusičnany jsou nepřímo toxické, protože se ve střevním traktu bakteriální činností redukují na dusitany, které způsobují alimentární methemoglobinemii. Toto onemocnění je nebezpečné zejména pro kojence.

- určují stav kvality vody, nelze upravit. Pro kojeneckou vodu je nejvyšší hodnota 10 mg/l

Amonné ionty  – amonné ionty jsou ukazatelem možného fekálního znečištění vody a společně s dusitany a s chemickou spotřebou kyslíku může jejich nadlimitní hodnota signalizovat čerstvé fekální znečištění. Vodu je nutno dezinfikovat a později provést nové vyšetření.

Chemická spotřeba kyslíku  – hodnota  CHSKMn  vyjadřuje přítomnost organických látek ve vodě. Organické znečištění vody může být v zásadě buď přírodního původu  (př. z lesa, z rašelinišť, ale i o rozklad živočišného nebo rostlinného těla přímo ve studni)  nebo umělého původu  (př. lidská činnost – hnojení apod.). Tato druhá alternativa je poněkud horší, neboť vede k domněnce, že se do vody mohla dostat i látka toxická (př. pesticidy, hnojiva).

Překročení tohoto parametru by mělo vést uživatele k vyčištění studny nebo vrtu, následné dezinfekci a později k novému vyšetření.

Reakce vody – nemá příliš velký význam, vliv pouze na korozívní účinky potrubního řádu, kvalitu vody neovlivňuje, nesmí klesnout pod 5.

Vodivost – obsah solí obsažených ve vodě, čím méně, tím lépe. Nemá velký význam.

Železo – varem se dá odstranit, mírné zvýšení má význam spíše optický (pozor na korozi), kvalitu vody výrazně neovlivňuje. Není významné z hlediska působení na zdraví, zhoršuje pouze chuťové a pachové vlastnosti vody. Při vyšších koncentracích mohou způsobovat problémy při praní prádla (žluté skvrny). Při výrazném zhoršení se voda nedá používat, špatná i senzorika.

©2019 DISSA.INFO | DISSA.EU | DISSA.ORG | SUPPORT BY FREENIXI