Dnešní dobou jak níkdy před tím výsoce kvalitní voda je důležitý element našeho světa a budoucností!

DISSYMMETRICKÁ VODA

Voda nemá chuť, vůni, barvu. Je výrazným senzorem disymetrie prostoru. Všechny živé systémy na Zemi i ve vesmíru mají jedinečný charakteristický rys oproti neživým systémům, a tím je disymetrie! Proto má život úplně stejné vlastnosti jako voda, ale má i své zvláštnosti. Na vodě (jejích vlastnostech) závisí délka života, kvalita života, vznik i průběh patologie, zdraví.

Voda nemá chuť, vůni, barvu. Je výrazným senzorem disymetrie prostoru. Všechny živé systémy na Zemi i ve vesmíru mají jedinečný charakteristický rys oproti neživým systémům, a tím je disymetrie! Proto má život úplně stejné vlastnosti jako voda, ale má i své zvláštnosti. Na vodě (jejích vlastnostech) závisí délka života, kvalita života, vznik i průběh patologie, zdraví.

Proč se to stalo? Pokusím se to vysvětlit. Všechny procesy v nelineární živé hmotě jsou samo-konzistentní se zákony krystalických tříd! Při dlouhodobém narušení dochází v jakékoliv struktuře disymetrického systému (DNA, glukózy, proteiny nebo voda) nejdříve k pomalé, potom k výbušné změně systému v závislosti na druhu fázového přechodu druhého řádu. Například, při 50 % vody na nukleotid připadá 10 molekul vody. Voda je dielektrikum, které je schopné se polarizovat. Voda se v rámci biopolymerů stane energeticky nasycenou, uspořádanou v podobě spirál (fraktálů) krystalů! Z tohoto důvodu (!) na polarizaci těchto spirál závisí i rychlost a uspořádanost všech, bez výjimky, reakcí! Příjem umělých molekul s perverzní chiralizací (směrem otáčení) a nahrazením disymetrické vody symetrickou vede k nesouladu celé pseudokrystalické mřížky vody, DNA, funkčních a stavebních bílkovin a cukrů. V DNA a proteinech dochází ke zvýšení deformačních napětí a změně period podél os DNA a proteinů, a tyto procesy jsou typické pro izotropní systémy! V „čistém“ anizotropním systému je to možné lokálně a na krátkou dobu! Vody v těle a celý vodní a proteinový komplex vibrují v přísném samo-konzistentním řádu, který nezabíjí vnitřní dynamizmus molekul vody v tetragonálních mřížkách blízkého nebo vzdáleného řádu. Evolucí zadaná frekvence po mnoho miliard let nemění svou reliktní strukturu. Vzdálenost mezi vlastními tetrahydrony vody přitom nemá pro přenos informací v organizmu žádný význam, ani pro jejich konzervaci. Nicméně, v živém systému voda vypadá jako voda, která má okrajové „vrstvy“. V důsledku toho i zde vidíme vliv disymetrie na fyziologii prostřednictvím anizotropie, tj. fundamentální vlastnost pevných látek. Již nyní lze přitom konstatovat, že biofyzikální vlastnosti vody předurčují banální „těžbu“ volné energie. Živá hmota se zásadně liší od neživé (i když hranice je relativní) způsobem získávání, udržení a vydávání energie. Navzdory tomu, že sám termín je v současném vědeckém paradigmatu trochu potměšilý, je k tomu, abyste pochopili, jak se tento program realizuje, třeba přijmout axiom, že základní hnací formou hmoty i prostoru v našem životě je disymetrie a numerologie. V živých systémech se pouze energeticky nasycená hmota může měnit v různé formy té či oné hmoty a energie. V mém paradigmatu hrají prostor a vlastnosti energeticky nasycené hmoty zásadní roli. V důsledku toho má krystalografie i její zákony hlavní určující roli ve vesmíru i biologii. V živé hmotě jsou informace nastaveny na formování klastrových ortho-struktur (dynamické), nebo para-struktur (stacionární). V nelineárním, nerovnovážném, otevřeném (živém) systému se energie a informace v podobě autovln (solitonů) přenáší pomocí jednoduchého mechanismu depolarizace, nabíjecí vlny (neboli vlny symetrie (aut.)), která prochází materiálem. V uzlech překrývání autovln se přitom vytvářejí kavitační mikrobublinky, které generují neuvěřitelnou energii, a rovněž okamžitě přenášejí informace po celém systému. Dokonce i ty nejmenší, avšak přeci jen rezonanční vlivy na tento systém, mohou způsobit dramatické změny v celém systému. Slzy radosti a slzy žalu nejsou stejné, a to ani z hlediska symetrie… Život se „tluče“ v malém rozsahu mezi H+ a OH– při pH 7,34 pro člověka, které rovněž variuje, i když ve velmi úzkém pásmu. A tuto sinusoidu – determinantu ovládá disymetrie vody a některé stopové prvky, které „přecházejí“ tu na jednu, tu na druhou stranu. Při pH 7,5 se citlivost člověka na takové „přecházení“ snižuje, jako tomu je i nižších zástupců živé hmoty. Proto lze předpokládat, že rakovina je původně narušená disymetrie molekul vody, kde se pH mění za frekvence 53-8 GHz. Ale s největší pravděpodobností mají nízké frekvence 4-8 Hz na hydro-proteinový komplex organismu výraznější stabilizační vliv. A prostorová disymetrie a disymetrie molekul vody je nejsilnějším stabilizačním a řídícím faktorem, spolu s galaktickými, slunečními a měsíčními periodami. Nyní si již dokážete představit, že hlavní chemicko-fyzikální „výplň“ živé hmoty je „poškozena“?

Samozřejmě, že denaturovaná voda, očištěná a protékající přes vodovodní potrubí, se stává pomalým, ale pravidelným zabijákem všeho živého…  A bohužel, rychlost posunu se bude zvyšovat, protože moderní ovzduší neodpovídá fyziologickým normám a svým funkcím! Právě z tohoto důvodu se katastrofálně rychle zvyšuje výskyt rakoviny plic a zápalu plic! Vodu lze alespoň nějak očistit a s pomocí aplikátoru DISSA ji „oživit“ a dodat jí přírodní, reliktní vlastnosti, ale se vzduchem je situace mnohem složitější. Pokles hladiny kyslíku, zvýšení CO2 a škodlivých plynů, nesčetné množství nanočástic z pneumatik, asfaltu a průmyslu, to je skutečná hrozba pro všechny pozemní i podvodní obyvatele planety!

Všechny druhy vody v plastových a dokonce i skleněných nádobách jsou v podstatě pomalými zabijáky. Prudce rostoucí počet lidí trpících rakovinou, alergiemi, autoimunitními a duševními onemocněními, snížení indexu zdraví, to vše jsou důsledky nejen umělých potravin, ale především dezinformované a denaturované vody! Voda tekoucí z kohoutků, tím spíše teplá, není nic jiného než „skrytý“ zabiják svrchní fasety člověka. Živá substance je „ušita“ dostatečně pevně. Avšak ani ona již není schopna dlouho odolávat „falšování“ přírodní vody vodou „civilizovanou“!

Jak dlouho lze ještě vylévat do světového vodního systému vodu z odpadních vod, márnic, čističek odpadních vod, toalet, žump, drenážních kanálů a polí? Kolik mrtvol zabitých a mrtvých zvířat i lidí se dostává do vodního systému Země? Disymetrie je základem živé hmoty vody, ale její povrchové a vnitřní parametry jsou narušeny a zřejmě natrvalo. Výzvy všech světových náboženství a myslících lidí k zastavení zabíjení a válek, to není jen prázdná fráze nebo hlas plačícího. Tak to je… Je třeba se modlit za svět nebo alespoň o něm přemýšlet, zvláště když jsme v blízkosti vody. Není divu, že Burjati považují Bajkal za posvátný! Voda všemu rozumí a všechno si pamatuje. I výbuchy druhé světové války, i testování jaderných zbraní, i hněv, který provází válečné lodě, ponorky, letadlové lodě, i myšlenky pytláků…

Úkolem lidstva je zachovat zbytky vlastností reliktní vody a obnovit disymetrii vody, pozemšťany již zničenou. Naštěstí se objevily technologie, které to umožňují učinit nejen v měřítku lahví a člověka, ale i v měřítku planety. K tomu je třeba vylévat v „referenčních“ bodech planety do světového oceánu malé porce disymetrické vody, neboť disymetrie se „šíří“ okamžitě na dlouhé vzdálenosti!

Na předmět koeficientu disymetrie vody jsem prozkoumal obrovský počet vzorků vody odebraných v mnoha částech světa. Již mohu bezpečně říci, že všechna voda ve vodovodech po celém světě je symetrická, tj. mrtvá, avšak nikoli v pohádkové nebo jiné interpretaci, nýbrž v prostorovém a reálném materiálním smyslu. V každém místě zeměkoule ve vodovodech i v balené vodě koeficient disymetrie nepřekročí 3Diss! Všechny biochemické reakce v živé hmotě končí požadovanými molekulami a nutně dvěma molekulami vody. Nedostatek vody je kompenzován příjmem vody z vnějšku. Ve všech živých organismech je intracelulární a intercelulární voda ve „zlatém řezu“ od 32 do 36 DISS.

Velké množství energie organizmus ztrácí na disymetrizaci vody, kterou získává buď jako výsledek biochemických reakcí, anebo jako přicházející zvenku. Proto pití disymetrické vody mnohem ulehčuje průběh biochemických a fyziologických reakcí, zvyšuje anizotropii organizmu.

Balená voda v lahvích a nádobách má nízkou disymetrii nebo nemá vůbec žádnou! Může být pramenitá, čistá z alpského sněhu, nebo z hlubokých artéských studní, ale když se dostane do lahve, třebaže skleněné, dokonce i z modrého skla, ztrácí nejen redox potenciál, pH, ale především (!) svou disymetrii.

Bylo zjištěno, že nejvyšší disymetrii má pramenitá voda a voda z islandských ledovců. Koeficient disymetrie těchto vod je 8-16 DISS. Dokonce i taková voda, když zůstane v uzavřené nádobě týden nebo dva, téměř úplně ztrácí disymetrii. Nicméně, voda upravená aplikátorem DISSA si ji „udrží“ minimálně 2 měsíce! Byla objevena ještě jedna podivuhodná, ale úžasná vlastnost disymetrické vody. Tato voda „ukrývá“ škodlivé látky ve svých „dutinách“, redox potenciál, pH i organoleptické vlastnosti se při disymetrizaci stávají přijatelnějšími a odpovídají reliktní vodě.

Není pochyb o tom, že voda by neměla pocházet z louže na asfaltu, ale měla by být relativně čistá. Přitom je třeba brát v úvahu, že fyzikální a chemické parametry vody před disymetrizací nemají význam! Podařilo se nám dosáhnout nebývalého koeficientu disymetrie – 144 DISS z kohoutkové vody, ale to je již degenerovaná disymetrie blížící se asymetrii! Proto, vzhledem k faktu, že v organizmu se disymetrie vody nachází ve „zlatém řezu“ 36 DISS, byl náš aplikátor DISSA „nastaven“ na 36 DISS.

Obsah Ca++ v disymetrické vodě by v ideálním případě neměl být vyšší než 10-20 mg/l. Při takové koncentraci se voda nejlépe disymetrizuje. Podle mé teorie velmi velké množství energie organizmus ztrácí na disymetrizaci vody v těle. Pokud však člověk pije vodu se „zlatou disymetrií“, ta se okamžitě „vplétá“ do vodního systému organizmu. Vždycky uvádím stejnou situaci: mladý a zdravý organizmus má vysoký koeficient disymetrie, a tím i vysokou anizotropii. Starý a nemocný organizmus (zejména pacienti s nádorovým onemocněním v různé míře rozvoje) je symetrický, resp. izotropní. To je důvod, proč pitím disymetrické vody lidský organizmus nepřibírá na váze, úspěšně bojuje s onemocněními a proces stárnutí se výrazně zpomaluje. Již brzy se námi vypracované technologie získávání vody spolu s vlastnostmi léčivých přípravků doplní o vodu se zcela unikátními vlastnostmi. To dokazuje nejen významné zlepšení kvality života a krevních rozborů, ale i vyléčení mnohých nemocí, pitím disymetrické vody, bez „zatížení“ léčivy. Voda má paměť a absorbuje myšlenky – to je axiom.

 

Autor a vynálezce: MUDr. Prof. Kutušov M. V.

Číst jiné články autora (www.kutushov.com)

©2019 DISSA.INFO | DISSA.EU | DISSA.ORG | SUPPORT BY FREENIXI