The way how to or where in a nature you can get a dissymmetric water in our world.

Jak se získává disymetrická voda?

Voda nemá chuť, vůni, barvu. Všechny živé systémy na Zemi mají jedinečný charakteristický rys oproti neživým systémům, a tím je disymetrie! Proto má život úplně stejné vlastnosti jako voda, ale má i své zvláštnosti. Na vodě (přesněji jejích vlastnostech) závisí délka života, kvalita života, vznik i průběh patologie, zdraví a mládí.

Již je zřejmé, že přírodní voda a voda „civilizovaná“ (balená nebo kohoutková), ve vztahu k zachování života a zdraví nemají nic společného. Voda z objevených přírodních zdrojů, tím spíše civilizovaná voda a voda živých organismů, již zjevně neodpovídají nastavením evoluce. Antropogenní tlak (vliv člověk) na vodu způsobuje její symetrizaci. Téměř všude má voda narušené termodynamické vlastnosti, to znamená, že současná voda nepřidá člověku na zdraví, neboť již nemá reliktní životodárné vlastnosti …

O tom, proč se tak stalo, se můžete seznámit v článcích prezidenta Fondu – DST. prof. M. V. Kutušova na webových stránkách  www.kutushov.com

Všechny druhy vody ve vodovodu, plastových a dokonce i skleněných nádobách je dezinformovaná a denaturovaná voda. Samozřejmě, že živý organismus „ušit“ dostatečně pevně, ale ani ona již není schopen dlouho odolávat „falšování“ přírodní vody vodou „civilizovanou“!

Při určování koeficientu disymetrie vody byl prozkoumán obrovský počet vzorků vody odebraných v mnoha částech světa. Již mohu bezpečně říci, že všechna voda ve vodovodech po celém světě je symetrická (neživá). V každém místě zeměkoule ve vodovodech i v balené vodě koeficient disymetrie nepřekročí 3 DISS! Ve všech živých organismech je intracelulární a intercelulární voda ve „zlatém řezu“ od 32 do 36 DISS.

Velké množství energie organizmus ztrácí na disymetrizaci vody, kterou získává buď jako výsledek biochemických reakcí, anebo při pití vody. Proto pití disymetrické vody mnohem ulehčuje průběh biochemických a fyziologických reakcí, a také zvyšuje celkovou anizotropii organizmu.

Balená voda v lahvích a nádobách má nízkou disymetrii nebo nemá vůbec žádnou! Může být pramenitá, čistá z alpského sněhu, nebo z hlubokých artéských studní, ale když se dostane do lahve, třebaže skleněné, dokonce i z modrého skla, ztrácí nejen redox potenciál a pH, ale především (!!!) svou disymetrii.

Bylo zjištěno, že nejvyšší disymetrii má pramenitá voda a voda z islandských ledovců. Koeficient disymetrie těchto vod je 8-16 DISS. Dokonce i taková voda, když zůstane v uzavřené nádobě týden nebo dva, téměř úplně ztrácí disymetrii. Nicméně, voda upravená naším aplikátorem DISSA si ji „udrží“ minimálně 2 měsíce! Byla objevena ještě jedna podivuhodná, ale úžasná vlastnost disymetrické vody. Tato voda „ukrývá“ škodlivé látky ve svých „dutinách“, redox potenciál, pH i organoleptické vlastnosti se při disymetrizaci stávají přijatelnějšími a odpovídají reliktní vodě.

Pro disymetrizaci vody lze použít běžnou pitnou vodu. Přitom je třeba brát v úvahu, že fyzikální a chemické parametry vody před disymetrizací nemají význam! Podařilo se nám dosáhnout nebývalého koeficientu disymetrie – 144 DISS z kohoutkové vody, ale to je již degenerovaná disymetrie blížící se asymetrii! Proto, vzhledem k faktu, že v organizmu se disymetrie vody nachází ve „zlatém řezu“ 36 DISS, byl náš aplikátor DISSA „nastaven“ na 36 DISS. Termín disymetrizovaná (disymetrická) voda a technologie úpravy jsou navrženy na základě na teorie autora (prof. M. V. Kutušova) o zákonech zachování živých systémů. K dnešnímu dni termínu i vlastnosti vody zvané disymetrizovaná (disymetrická) nebyly známy ani výzkumníkům, ani výrobcům vody.

Pro disymetrizaci je lépe použít vodu s obsahem vápníku Ca++ nepřekračující 10-20 mg/l. Tyto informace jsou uvedeny etiketě balené vody. Při takové koncentraci se voda nejlépe disymetrizuje. Pokud člověk pije vodu se „zlatou disymetrií“, ta se okamžitě „vplétá“ do vodního systému organizmu. Mladý a zdravý organizmus má vysoký koeficient disymetrie a vysokou anizotropii. Starý a nemocný organizmus (zejména pacienti s nádorovým onemocněním) je různě symetrický a vysoce izotropní. To je důvod, proč pitím disymetrické vody člověk nepřibírá na váze, jeho organizmu se omlazuje a jeho hmotnost se normalizuje.

Technologie získávání disymetrické vody

Cílem technologie je získání a použití disymetrické vody:

a) pro řízení procesů probíhající za účasti atomově-molekulárních a subatomární-supramolekulárních struktur organických látek, které mají s nimi rezonanční vlastnosti vlastních kmitů,

b) pro dodání nejrůznějším materiálům schopnosti vytvářet v prostředí, s nímž přicházející do styku, vzruchy, automodelové vlastním kmitům submolekulárních struktur látek. Základem získávání disymetrické vody je takzvaný „prostorový faktor“ produkovaný disymetrátorem-transformerem, a soudě podle chování vody, na ni působí multimodový informační signál, který produkuje amplitudně-frekvenční charakteristiky přirozených kmitů a vlastností. Dochází k realizaci a konsolidaci disymetrie v její molekulární a prostorové struktuře (mřížce). Teoreticky vykazují účinek disymetrizace látek a vody takzvané De Broglieho vlny. Pro generování „prostorového disymetrizujícího faktoru“ se používají transformery-disymetrátory s pevnými multifokálními polarizátory.

Přenos „prostorového faktoru“ se provádí nepřímo, prostřednictvím kontaktu s nosným materiálem sekundárních „disymetrických mediátorů“, který budeme dále nazývat transmitérem.

Technologie se realizuje na určitém technickém základě, s použitím zvláštního metodického vybavení.

Autor a vynálezce technologie je MUDr. Prof. Kutušov M. V.

©2019 DISSA.INFO | DISSA.EU | DISSA.ORG | SUPPORT BY FREENIXI